Samhandlingskonferansen Helgeland

Konferanse

08.06.2022 — 09.06.2022

på Fru Haugans Hotell i Mosjøen

Helgelandssykehuset, kommunene på Helgeland
og OSO (overordnet samarbeidsorgan)
ønsker velkommen til Mosjøen i juni.

Påmelding er avsluttet. Ta kontakt med Hege Mørk. Tlf: 95949733

Vi former fremtidens helsetjeneste

Helgeland står ovenfor utfordringer for å kunne tilby likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester på hele Helgeland.

Hvordan ta hensyn til helsefremming, befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, behandling, teknologi og forventninger hos befolkningen i vår oppbygning av helsetjenesten?

Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste?

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune— og spesialisthelsetjeneste, helsepolitikere og brukerorganisasjoner — og alle andre som er opptatt av og jobber med samhandling.

Konferansen søkes godkjent som tellende timer/kurs til videre— og etterutdanning hos Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening.

Program

(Oppdateres fortløpende)

kl. 10:00-10:30 — Registrering

kl. 10:30-10:40 — Velkommen ved samhandlingssjef Helgelandssykehuset og vertskommune Vefsn

kl. 10:40-11:25 — Åpning av konferansen. Helgeland- Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste? ved Ingvild Kjerkol helse- og omsorgsminister, Rune Ånes Dønna kommune og Hanne Frøyshov Helgelandssykehuset

kl. 11:30-11:50 — Nasjonal Helse- og sykehusplan ved Astrid Nylenna, fagdirektør og programleder Nasjonal Helse- og sykehusplan Helsedirektoratet

kl. 11:50-12:20 — Hva er helsefelleskap og hvilke forventninger har vi til Helsefellesskap Helgeland ved Statsforvalteren i Nordland Morten Juul Sundnes

kl. 12.20-13.20 — Lunsj

kl. 13:20-14.20 — Motivasjon og ledelse ved Sigurd Granmark Athenas

kl. 14:20-14:30 — Pause

kl. 14.30-15:30 — Trygg akuttmedisin ved professor/overlege Mads Gilbert UNN, Stein Widding rådgiver intensivsykepleie, Mona Martinsen sykepleier legevakt Bardu kommune/ hovedinstruktør akuttmedisinskurs

kl. 15:30-15:40 — Pause

Rådhuset:

kl. 15:40 - 17:30 — Parallellsesjon i trygg akuttmedisin for leger, ambulansepersonell, legevaktpersonell, sykepleiere i hjemmetjeneste/sykehjem/sykehus og leger i spesialisthelsetjenesten ved professor/overlege Mads Gilbert UNN, Stein Widding rådgiver intensivsykepleie, Mona Martinsen sykepleier legevakt Bardu kommune/ hovedinstruktør akuttkurs:

  • Praktisk gjennomgang av prosedyrer
  • Bruk av sjekklister
  • Flerpartssamtale med simulering
  • Felles retningslinjer ambulansetjenesten Midt (FRAM) Adam Awanzo Fagutvikler ambulansetjenesten Helgelandssykehuset

Fru Haugans:

kl. 15:40-16:15 — «Fra lua i hånda til likeverdige parter - samhandlingserfaringer fra Østfold» v/ samhandlingssjef for kommunene, Guro Steine Letting

kl. 16:20-16:55 — Utvikling av digitale helsetjenester - til beste for innbyggerne på Helgeland ved Ken Mathisen Rana kommune og Silje Paulsen Helgelandssykehuset.

kl. 17:30-19:30 — Aktivitet Zipline eller Helgelandstrappa

kl. 20:00 — Middag med underholdning